Regulamin osk koala

Regulamin określa warunki oraz zasady działania Szkoły Nauki Jazdy KOALA i obowiązuje od dnia 06.05.2019 r. Wszystkie treści zawarte w regulaminie zgodne są z obowiązującym prawem oraz rozporządzeniami w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

§ 1
OBOWIĄZKI OSK KOALA

 1. Szkoła Nauki Jazdy KOALA dysponuje kadrą instruktorów posiadających kwalifikacje niezbędne do przeprowadzania szkoleń w zakresie kategorii B
 2. OSK ma obowiązek zapewnić Kursantowi odpowiednią liczbę godzin zajęć teoretycznych ( jedna godzina = 45 minut ) i praktycznych ( jedna godzina = 60 minut ) oraz zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej ( jedna godzina = 45 minut ).
 3. Po zakończeniu szkolenia na prawo jazdy kat B przeprowadzany jest egzamin wewnętrzny z teorii oraz praktyki.
 4. OSK niezwłocznie aktualizuje w Portalu OSK pobrany Profil Kandydata na Kierowcę jeżeli Kurs na prawo jazdy kat B zakończony jest wynikiem pozytywnym egzaminów wewnętrznych oraz uregulowane są przez Kursanta zobowiązania finansowe wobec Szkoły Nauki Jazdy KOALA.

 

§ 2
OBOWIĄZKI KURSANTA

 1. Aby rozpocząć kurs na prawo jazdy kat B Kandydat ma obowiązek dostarczyć do Szkoły Nauki Jazdy KOALA Profil Kandydata na Kierowcę ( nr PKK ) oraz uiścić opłatę za kurs.
 2. Każdy Kursant ma obowiązek zaliczenia w wyznaczonym terminie co najmniej 80% zajęć teoretycznych, zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wszystkich godzin zajęć praktycznych.
 3. Kursant ma obowiązek obecności na zajęciach praktycznych w wyznaczonych terminach. Odwołanie lub przełożenie zajęć praktycznych może nastąpić z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem w godzinach pracy biura Szkoły Nauki Jazdy KOALA. Brak wcześniejszego powiadomienia o nieobecności skutkuje obowiązkiem wykupienia godzin brakujących do zrealizowania kursu. Jedna godzina dodatkowych jazd w cenie jazd doszkalających.
 4. Kursant ma obowiązek stawiać się na zajęcia w stanie nie wskazującym na spożycie alkoholu lub zażycie innych niedozwolonych substancji. Naruszenie tych zasad skutkuje przerwaniem kursu z winy Kursanta. W takim przypadku nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty za kurs.
 5. Kursant ma obowiązek stawiać się na zajęcia z dokumentem tożsamości.

 

§3
WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Wysokość opłat za kurs określa cennik dostępny na stronie internetowej oraz w biurze Szkoły Nauki Jazdy KOALA. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na nieoprocentowane raty, przy czym wpłata pierwszej raty wymagana jest przed rozpoczęciem części teoretycznej, drugiej przed rozpoczęciem części praktycznej, trzeciej po 14-tej godzinie zajęć praktycznych. Każda rata traktowana jest jako zadatek.
 2. Opłatę za kurs można dokonać gotówką w biurze lub przelać na rachunek bankowy: mbank 34 1140 2004 0000 3202 7489 0378 W tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko Kursanta oraz datę rozpoczęcia kursu.

 

§4
WARUNKI REZYGNACJI Z KURSU

 1. Kursant ma prawo rezygnacji ze szkolenia w dowolnym momencie. Rezygnacji można dokonać wyłącznie w formie pisemnej.
 2. Rezygnacja jest związana z konsekwencjami finansowymi. W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie trwania zajęć teoretycznych zwrot wpłaconej kwoty pomiejszonej o 500 zł. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania zajęć praktycznych zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o kwotę zrealizowanych zajęć.
 3. W przypadku przerwania kursu i nie złożenia pisemnej rezygnacji, brak możliwości zwrotu wniesionej opłaty.

Szkoła jazdy OSK Koala

Szkoła Nauki Jazdy KOALA
Radarowa 52 przy Tapicerskiej
(w pobliżu WORD Radarowa)
02 -137 Warszawa

tel.: +48 690 881 040
e-mail: koala.prawojazdy@gmail.com

Godziny pracy biura

poniedziałek - piątek 10.00 - 19.00
sobota 9.00 - 14.00

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła jazdy OSK Koala