Ochrona danych osobowych

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OSK KOALA z siedzibą w Warszawie ul. Radarowa 52
 2. Posiada Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 3. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne. Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.

 

Klauzula informacyjna

Pani / Pana dane pozyskiwane są:

 • bezpośrednio od Pani / Pana
 • z pobranego PKK.

 

Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu szkolenia na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym:
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm);
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz.155, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.);
  • Ustawa o rachunkowości.

 

Pani / Pana dane będą lub mogą być udostępniane:

 • upoważnionym pracownikom OSK KOALA
 • upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (w przypadku kontroli lub złożenia skargi dotyczącej OSK KOALA )
 • Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA (PWPW SA) w związku z podpisaną umową na świadczenie usług dotyczących teleinformatycznego systemu Portal OSK.
 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Wydział komunikacji, Policja, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, Sądy, itp).

 

Pani / Pana dane przechowywane będą przez czas określony:

 • przepisami prawa:
  • książki ewidencji osób szkolonych - 10 lat
  • karty przeprowadzonych zajęć - 2 lata
  • rozliczenia finansowe - 10 lat

 

Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny. Pani / Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

OSK Koala driving school

Szkoła Nauki Jazdy KOALA
Radarowa 52 at Tapicerska Street
(near WORD Radarowa)
02-137 Warsaw

+48 690 303 102koala.prawojazdy@gmail.com
Office hours
Monday - Friday 10.00 a.m. - 7.00 p.m.

Telephone appointment required
All rights reserved © OSK Koala driving school