Regulamin osk koala

Regulamin określa warunki oraz zasady działania Szkoły Nauki Jazdy KOALA i obowiązuje od dnia 01.04.2020 r. Wszystkie treści zawarte w regulaminie zgodne są z obowiązującym prawem oraz rozporządzeniami w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

§ 1
OBOWIĄZKI OSK KOALA

 1. Szkoła Nauki Jazdy KOALA dysponuje kadrą instruktorów posiadających kwalifikacje niezbędne do przeprowadzania szkoleń w zakresie kategorii B
 2. OSK ma obowiązek zapewnić Kursantowi odpowiednią liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, zgodnie z obowiązujązymi przepisami.
 3. Po zakończeniu szkolenia na prawo jazdy kat B przeprowadzany jest egzamin wewnętrzny.
 4. OSK aktualizuje Profil Kandydata na Kierowcę, jeżeli Kurs na prawo jazdy kat B zakończony jest wynikiem pozytywnym egzaminów wewnętrznych oraz uregulowane są przez Kursanta zobowiązania finansowe wobec Szkoły Nauki Jazdy KOALA.

 

§ 2
OBOWIĄZKI KURSANTA

 1. Aby rozpocząć kurs na prawo jazdy kat B Kandydat ma obowiązek dostarczyć do Szkoły Nauki Jazdy KOALA Profil Kandydata na Kierowcę ( nr PKK ) oraz uiścić opłatę za kurs.
 2. Kursant ma obowiązek zaliczenia w wyznaczonym terminie co najmniej 80% zajęć teoretycznych, zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wszystkich godzin zajęć praktycznych.
 3. Kursant ma obowiązek obecności na zajęciach praktycznych w wyznaczonych terminach. Odwołanie lub przełożenie zajęć praktycznych może nastąpić z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem w godzinach pracy biura Szkoły Nauki Jazdy KOALA. Brak wcześniejszego powiadomienia o nieobecności skutkuje obowiązkiem wykupienia godzin brakujących do zrealizowania kursu. Jedna godzina dodatkowych jazd w cenie jazd doszkalających.
 4. Kursant ma obowiązek stawiać się na zajęcia w stanie nie wskazującym na spożycie alkoholu lub zażycia innych niedozwolonych substancji. Naruszenie tych zasad skutkuje przerwaniem kursu z winy Kursanta. W takim przypadku nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty za kurs.
 5. Kursant ma obowiązek stawiać się na zajęcia z dokumentem tożsamości.

 

§3
WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Wysokość opłat za kurs określa cennik dostępny na stronie internetowej oraz w biurze Szkoły Nauki Jazdy KOALA. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na nieoprocentowane raty, przy czym wpłata pierwszej raty wymagana jest przed rozpoczęciem części teoretycznej, drugiej przed rozpoczęciem części praktycznej, trzeciej po 14-tej godzinie zajęć praktycznych. Każda rata traktowana jest jako zadatek.
 2. Opłatę za kurs można dokonać gotówką/kartą/przelewem.

 

§4
WARUNKI REZYGNACJI Z KURSU

 1. Rezygnacja z kursu możliwa jest przed rozpoczęciem szkolenia.
 2. Rezygnacja z kursu po rozpoczęciu szkolenia możliwa jest wyłacznie z przyczyn zawinionych przez Ośrodek.
 3. Rezygnacja wymaga formy pisemnej.
OSK Koala driving school

Szkoła Nauki Jazdy KOALA
Radarowa 52 at Tapicerska Street
(near WORD Radarowa)
02-137 Warsaw

+48 690 303 102koala.prawojazdy@gmail.com
Office hours
Monday - Friday 10.00 a.m. - 7.00 p.m.

Telephone appointment required
All rights reserved © OSK Koala driving school